TIN VIP

Tiêu Đề   Nơi Đăng
 • Chống trộm xe máy giá rẻ
 • 1006 Quảng Nam - Đà Nẵng
 • Dịch vụ ghi đĩa giá rẻ
 • 1056 Đà Nẵng
  Quang cao giua trang

  Toàn Quốc - Đào tạo huấn luyện chỉ huy nổ mìn LH:0972 604893

  Thứ ba - 27/03/2018 04:20 - Nơi đăng tin: Toàn Quốc
  THÔNG BÁO
  ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ, TAY NGHỀ  CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ MÌN, THỢ VẬN CHUYỂN VÀ THỦ KHO MÌN
  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA KHOÁ HỌC:
  a/ Về lý thuyết:
            Sau khi trải qua khoá bồi dưỡng, huấn luyện này người học có khả năng:
            - Hiểu được vai trò chức năng, nhiệm vụ của người chỉ huy và thợ mìn.
            - Hiểu được một số khái niệm cơ bản trong công tác nổ mìn và vật liệu nổ.
            - Biết cách phân loại vật liệu nổ công nghiệp.
            - Hiểu được các bảng phân loại đất đá và biết cách lựa chọn chỉ tiêu thuốc
               nổ cho từng loại đất đá.
            - Hiểu được quy trình công nghệ của 5 phương pháp làm nổ lượng thuốc (nổ đốt, nổ điện, nổ bằng dây nổ, nổ bằng ngòi nổ phi điện và nổ kết hợp).
            - Tính toán lượng thuốc nổ cho 1 lỗ mìn, cho cả bãi mìn và lập được Hộ chiếu nổ mìn trong các điều kiện khác nhau (dành cho chỉ huy nổ mìn).
            - Hiểu được nội dung của một Hộ chiếu nổ mìn (dành cho thợ mìn).
            - Hiểu được các quy phạm về an toàn trong nổ mìn khai thác mỏ.
  b/ Về thực hành:                      
            Sau khi trải qua đợt huấn luyện tay nghề của khoá học này người học có khả năng:
            - Thiết kế được hộ chiếu nổ mìn (dành riêng cho Chỉ huy).
            - Đọc hiểu được hộ chiếu nổ mìn (dành riêng cho thợ mìn)
            - Chế tạo được các loại mồi nổ.
            - Nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua vào lỗ khoan đúng kỹ thuật.
  - Đấu ghép được các loại mạng nổ mìn, bao gồm:
            + Mạng nổ đốt
            + Mạng nổ điện
            + Mạng nổ bằng dây nổ
            + Mạng nổ phi điện
            + Mạng nổ kết hợp (điện + dây nổ; dây nổ + ngòi nổ phi điện)
            - Vận chuyển và bảo quản vật liệu nổ tại hiện trường đúng kỹ thuật & an toàn 
             - Sắp xếp VLNCN theo đúng ưuy định, đọc hiểu các tài liệu dành cho thủ kho,
               biết ghi chép vào các mẫu xuất, nhập VLNCN
  - Rèn luyện được tinh thần vượt khó khăn, đức tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ và lòng yêu nghề nổ mìn trong khai thác mỏ.
  - Đảm bảo an toàn trong thực hành tại hiện trường.
  * Tài liệu và đồ dùng dạy học:
  1- Sách “Nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN” (Chủ biên: Nguyễn Đình Ấu)
  2- Dây cháy mô hình: 20 m; Kíp đốt mô hình: 10 cái; Kíp điện: 20 cái; dây điện mạng: 50 m;     Dây nổ mô hình 100 m; Kíp vi sai phi điện: 50 cái; Hộp nối chùm: 20 cái; Máy nổ mìn 1 cái, đồng hồ đo kíp: 1 cái; Ống nhựa d=100 mm dài 4 m; băng keo 20 cuộn; Đĩa Video nổ mìn tại các mỏ…
  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
  2.1. Lý thuyết nổ mìn  (7 ngày = 14 buổi)
  TT Nội dung bài dạy Lý thuyết
  (tiết)
  Tính theo buổi Người dạy
  Bài 1 Một số nội dung cơ bản theo Thông tư 23/2009/BCT và QCVN 02:2008/BCT của Bộ Công Thương 5 01 Giảng viên của Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội hoặc giảng viên của Hội
  Bài 2 Những khái niệm cơ bản trong công tác nổ mìn 5 01 nt
  Bài 3 Tổng quan về vật liệu nổ công nghiệp 5 01  
  Bài 4 Các phương pháp làm nổ lượng thuốc:
  - Nổ mìn đốt
  - Nổ mìn điện
  - Nổ mìn bằng dây nổ
  - Nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện
  - Nổ mìn kết hợp các phương tiện nổ
  10 02 nt
  Bài 5 Tác dụng nổ trong các môi trường và nguyên tắc tính toán lượng thuốc nổ 5 01 nt
  Bài 6 Nổ mìn vi sai và các sơ đồ nổ vi sai 10 02 nt
  Bài 7 Các phương pháp điều chính mức độ đập vỡ đất đá bằng mìn 5 01 nt
  Bài 8 Hộ chiếu nổ mìn và phương pháp lập hộ chiếu nổ mìn 5 01 nt
  Bài 9 Vận chuyển và bảo quản VLNCN 5 01 nt
  Thi Thi lí thuyết 10 02  
  Tổng cộng: 65 tiết 14 buổi
  = 7 ngày
   
   
  Lưu ý: Một ngày học 2 buổi: sáng, chiều (sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
   
   
  2.2.Thực hành nạp nổ mìn tại cơ sở sản xuất (1 6 buổi = 8 ngày)     
  2.2.1. Bảng nội dung thực hành và phân bổ thời gian
  TT Nội dung thực hành Thời lượng
  (giờ)
  Tính theo buổi Địa điểm thực tập Người dạy
  Bài 1 Nổ mìn điện và nổ bằng dây nổ 8 02  Ngoài trời Giảng viên
  Bài 2 Nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện và kết hợp các phương tiện nổ 4 01 Ngoài trời Giảng viên 
  Bài 3 Đọc hiểu hộ chiếu và lập các loại hộ chiếu nổ mìn trên mỏ lộ thiên và trong mỏ hầm lò 4 01 Tại lớp Giảng viên 
   
  Thi
   
   
  Thi tay nghề cơ bản
   
  10
   
  02
   
  Tại lớp
   
  Bài 4 Tham quan mỏ và thực tập nổ mìn điện và nổ bằng dây nổ 8 2 Tại mỏ đá
  Minh Quang
  và Bảo Quân
  Giảng viên 
   KS mỏ
  Bài 5 Tham quan mỏ và nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện (nếu có) hoặc xem trên Video do giáo viên cung cấp. 8 2 Tại lớp Giảng viên 
   KS mỏ
  Bài 6 Viết bài thu hoạch 24 6 Tại đơn vị Học Viên
   
  Tổng cộng:
    16 buổi
   =
  8 ngày
     
   
  2.2.2. Nội dung chi tiết thực hành tay nghề cơ bản và đi thực tế (6 ngày)
  a. Thực hành nổ mìn điện ngoài trời (vận chuyển vật liệu nổ, kiểm tra kíp điện, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép các kiểu mạng nổ điện, kiểm tra mạng, kiểm tra các mối nối, vận hành máy nổ mìn ….)
  b. Thực hành nổ mìn bằng dây nổ ngoài trời (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép dây rải mặt với dây xuống lỗ theo các kiểu khác nhau, đấu rơ le vi sai, lắp kíp kích nổ toàn mạng….)
  c. Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn điện với dây nổ (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi với dây nổ và nạp bua mìn, kiểm tra mạng, kiểm tra các mối nối, vận hành máy nổ mìn ….)
  d. Thực hành nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép dây rải mặt với dây xuống lỗ, sử dụng hộp nối chùm, lắp kíp kích nổ toàn mạng….) Nội dung này trên mô hình.
  e. Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện với dây nổ (vận chuyển VLN, chế tạo mồi nổ phi điện, nạp mìn, đấu ghép dây nổ rải mặt với dây phi điện xuống lỗ, lắp kíp kích nổ toàn mạng….). Nội dung này làm trên mô hình.
  * Thực hành xử lý mìn câm: Trong quá trình nổ mìn nếu có mìn câm các học viên sẽ được thực hành: Xử lý mìn câm cho lỗ khoan nhỏ và xử lý mìn câm cho lỗ khoan lớn
  2.3. Viết bản thu hoạch và nộp lại cho giáo viên (2 ngày).
   
  Quý anh/chị có thể liên hệ theo SĐT 0972 604 893  để được tư vấn trực tiếp
  ----------------
  VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
  Vp tại HN: Tòa nhà CT4AX2 ,Bắc Linh Đàm ,p.Hoàng Liệt , Q.Hoàng Mai ,HN
  Vp tại HCM: Trương Quốc Dũng,Phường 8,Q.Phú NHuận,TP.Hồ Chí Minh
  Hotline: 24/7 tuyển sinh, tư vấn miễn phí
  Ms Hoài : 0972 604 893 -024 6655 3505
   
  Email: hoai@vienquocte.edu.vn
   
   
   

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  banner top 3
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây